hotchpotch

colorization

place over the ugly wall our future visions. 36/10m vinil

grammy

vkluchigrada.com
Включи града е фестивал за съвременно изкуство, организиран от Община Бургас в рамките на проект „Завръщане в Бургас: минало, настояще и бъдеще”.